Nefrostomie katheter

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog. In overleg met de uroloog is besloten bij u een nefrostomie katheter in te brengen. Het doel van deze katheter is om de afvoer van urine uit de nier naar buiten toe te waarborgen. Het inbrengen van een nefrostomie katheter is alleen noodzakelijk als er geen doorgang van urine tussen nier en blaas mogelijk is. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de nefrostomie katheter. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.

Inleiding

In overleg met uw arts is besloten bij u een nefrostomie katheter in te brengen. Het doel van deze katheter is om de afvoer van urine uit de nier naar buiten toe te waarborgen. Het inbrengen van een nefrostomie katheter is alleen noodzakelijk als er geen doorgang van urine tussen nier en blaas mogelijk is. Een van de meest voorkomende oorzaken is een verstopping van de urineleider door een steen. Als de urine niet kan passeren, ontstaat uitzetting van het bovenliggende verzamelsysteem van de nier (stuwing). Als deze urine geïnfecteerd raakt, ontstaat er een bedreigende situatie en is een spoedbehandeling met het inbrengen van de nefrostomie katheter noodzakelijk. De nefrostomie katheter ontlast de gestuwde en ontstoken nier. Als de infectie tot rust is gekomen kan de uroloog daarna de steen verwijderen.

Soms brengt de uroloog een nefrostomie katheter al in ter voorbereiding op een operatieve ingreep aan de nier of urineleiders. Een andere behandeling is het via de plasbuis plaatsen van een inwendige katheter waarbij één uiteinde in de nier en het andere einde in de blaas ligt. De uroloog geeft u uitleg welke ingreep bij uw situatie past.

Voorbereiding op het plaatsen van een nefrostomie katheter

Zo nodig krijgt u van tevoren antibiotica toegediend. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (sintrom, marcoumar, acetosal)? Dan overlegt de uroloog met u of u daarmee tijdelijk moet stoppen. Meer informatie over narcose leest in de folder Anesthesie.

Het plaatsen van de nefrostomie katheter

De ingreep vindt meestal plaats op de operatieafdeling. De uroloog brengt de katheter in onder plaatselijke verdoving of algehele narcose. U ligt daarbij op uw buik eventueel ondersteund door een kussen. Na het desinfecteren van de huid op de rug verdooft de uroloog de huid en diepere lagen met een injectie. Met behulp van een echografie apparaat komt de nier in beeld op een monitor. De uroloog prikt met een dunne naald de nier aan tot in het urine verzamelsysteem. Het aanprikken van de nier kan pijnlijk zijn. De uroloog vervangt de naald door een katheter van buigzaam materiaal. Deze katheter blijft in de nier liggen en wordt aan de huid vastgehecht om te voorkomen dat deze uitvalt. Door de katheter kan de urine naar buiten toe aflopen in een katheterzak. De uroloog maakt de katheter eventueel vast met een hechting aan de huid. Daarna wordt de katheter afgedekt met een steriel gaas en vastgezet met pleisters.

Complicaties

Complicaties na het plaatsen van een nefrostomie katheter kunnen zijn:

 • Lekkage van het verzamelsysteem in de nier.
  Afhankelijk van de hoeveelheid urine die buiten de nier vloeit zal de uroloog deze urine op een later moment via een nieuwe punctie weghalen.
 • Nabloeding. In het algemeen stopt deze vanzelf.
 • Beschadiging van de dikke darm.
 • De katheter kan er uitgetrokken worden.

Krijgt u de eerste veertien dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie?
Heeft u bovenmatige pijn of koorts? Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Verzorgen van de katheter

Een nefrostomie katheter vereist een speciale verzorging. Blijft de katheter langere tijd zitten? Dan kan een (wijk)verpleegkundige de katheter verzorgen.
De insteekopening van de katheter dekt u twee à drie keer per week af met een speciaal verband. Aan de katheter zit een urine-opvangzak die u op het bovenbeen kunt vastzetten met behulp van een bandsysteem. Douchen met de katheter is geen bezwaar. Doe dit bij een verbandwissel als het verband er even af is. Op andere dagen wast u zich bij een wastafel. Rondom elke katheter kan een reactie van het weefsel ontstaan. Overmatige reactie kunt u aanstippen met zilvernitraat. Heeft u voldoende urineproductie? Dan hoeft u de nefrostomie katheter niet te spoelen. Bij verdenking op verstopping neemt u contact op met uw behandelend arts of urologieverpleegkundige. Er kan een knik in de slang zitten. Uw partner of een wijkverpleegkundige kan de katheter verzorgen. De urologieverpleegkundige geeft hierover uitleg en zorgt er voor dat u de juiste materialen in huis krijgt.

Verwisselen van de katheter

Bij een permanente katheter krijgt u om de drie à vier maanden een nieuwe katheter op de polikliniek Urologie. Door het reeds aanwezige kanaal tussen de nier en de huid kunnen deze verwisselingen eenvoudig plaatsvinden.

Route

Bij een afspraak op de polikliniek Urologie:

 • in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal meldt u zich aan de balie op route 34 op de begane grond.
 • in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom meldt u zich aan de balie op de gele route C0 op de begane grond.
 • in Etten-Leur of Steenbergen meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

U vindt op uw afsprakenbrief de locatie en adresgegevens waar uw afspraak plaatsvindt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, doktersassistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken Urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:

 • 088 - 70 68 557           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088 - 70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de Spoedeisende hulp:

 • 088 - 70 68 889           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088 - 70 67 302           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:

 • 088 - 70 68 862           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
                                     (e-mail: urologie.verpleegkundigen.rsd@bravis.nl)
 • 088 - 70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
                                     (e-mail: urologie.verpleegkundigen.boz@bravis.nl).

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000