Nieuws

Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes binnen de Urologie afdeling van het Bravis ziekenhuis? Houdt dan regelmatig onze nieuwspagina in de gaten.

16-11-2023

Urologen van Bravis en Amphia vieren lustrum

In 2018 bundelden de urologen van de ziekenhuizen Bravis en Amphia hun krachten om de behandeling van prostaatkanker en blaaskanker naar een hoger niveau te tillen. Deze bijzonderde samenwerking, onderdeel van het EMBRAZE netwerkt, viert nu haar vijfjarig bestaan. Tijdens deze mijlpaal hebben de urologen niet alleen teruggeblikt op hun prestaties, maar ook een veelbelovende toekomstvisie ontwikkeld. De robotoperateurs van beide ziekenhuizen verrichten gedurende deze jaren de operaties voor prostaten in Bravis en voor blaascarcinoom in Amphia.

Prostaatkankerzorg

In de afgelopen vijf jaar voerden de roboturologen in het Bravis ziekenhuis maar liefst 522 prostaatkankeroperaties uit. Wat deze samenwerking extra bijzonder maakt, is het gemiddelde bloedverlies tijdens deze operaties. Dat is met 215 cc opmerkelijk laag, wat duidt op uitmuntend vakmanschap. De gemiddelde opnameduur van slechts 1 nacht is kort en het feit dat de operatie met behulp van een robot wordt gedaan maakt dit mede mogelijk. Complicaties bleken minimaal te zijn. Bovendien blijft maar liefst 78% van de patienten continent na de operatie, wat een cruciaal aspect is voor hun kwaliteit van leven.

Blaaskankerzorg

In het Amphia ziekenhuis voerden de roboturologen van beide ziekenhuizen in dezelfde periode 202 operaties uit voor blaaskanker. Deze prestatie is des te opmerkelijker gezien het landelijk gemiddelde voor complicaties. De mortaliteit was laag, varierend van 1 tot 4%, vergeleken met het landelijke gemiddelde van 3 tot 6%. Hierdoor staat Amphia nu trots naar het Erasmus MC als het tweede centrum in de regio voor blaaskankerzorg.

Samen sterker

De afgelopen vijf jaar hebben bewezen dat wanneer twee vooraanstaande medische teams hun krachten bundelen, er buitengewone resultaten kunnen worden bereikt. De verbetereingen in prostaat- en blaaskankerzorg die Bravis en Amphia hebben geinitieerd, hebben levens veranderd en hoop gebracht aan degenenen die met deze uitdagende aandoeningen worden gecontroleerd. De urologen van Bravis en Amphia ziekenhuizen blijven vastberaden om hun samenwerking verder te versterken. Ze hebben niet alleen oog voor prostaat- en blaaskanker, maar willen ook hun expertise uitreiden naar andere oncologische aandoeningen en zelfs begnie (goedaardige) aandoeningen. Samen zijn sterker dan ooit tevoren en de gemeenschap kan alleen maar trots zijn op hun prestaties en toewijding.

 

 

06-10-2020

Bravis neemt het dringende advies van de overheid over: vanaf dinsdagochtend 6 oktober draagt iedereen een mondneusmasker in de publieke ruimtes in het ziekenhuis: patiënten, bezoekers en medewerkers. Dat geldt ook voor kinderen vanaf 13 jaar.  

Komt u naar een van de locaties van ons ziekenhuis, brengt u dan uw eigen mondkapje mee. Indien nodig krijgt u bij binnenkomst een masker van ons aangereikt. Wij verzoeken u dringend het mondneusmasker tijdens uw gehele verblijf in het ziekenhuis te dragen, totdat een ziekenhuismedewerker u andere instructies geeft.   

Heeft u klachten, blijf dan thuis, tenzij uw bezoek medisch noodzakelijk is. In dat geval krijgt u standaard van ons bij binnenkomst een ander type (= chirurgisch) mondneusmasker aangereikt.

Medewerkers
Ook onze medewerkers dragen een niet-medisch mondneusmasker in de publieke ruimtes. In de spreekkamers, onderzoek- en behandelkamers dragen ze standaard een chirurgisch masker wanneer ze u binnen een afstand van 1,5 meter benaderen.

Aanvullend
Het nieuwe beleid rond de mondneusmaskers is een aanvullende maatregel en vervangt niet de bestaande richtlijnen:

  • houd 1,5 meter afstand
  • blijf thuis bij klachten (koort, verkoudheidsklachten)
  • zorg voor een goede handhygiëne
  • schud geen handen
  • gebruik papieren zakdoekjes
  • kom alleen naar het ziekenhuis

We doen een dringend beroep op iedereen zich aan deze richtlijnen te houden. Alleen samen kunnen we het coronavirus bestrijden! 

 

05-10-2020

Vanaf 05-10-2020 start het de polikliniek urologie van het Bravis ziekenhuis met sneldiagnostiek bij een verhoogd PSA. Dat betekent dat een patient via de huisarts met een verhoogde PSA waarde in het bloed (prostaat specifiek antigen) binnen één week een consult uroloog, MRI prostaat, prostaatbioptie en uitslag krijgen. De MRI prostaat zal wel altijd op locatie Roosendaal plaatsvinden.

 

08-06-2020

Negen jaar geleden koos het Bravis ziekenhuis als eerste regionale ziekenhuis in Nederland voor robotchirurgie. De robot, Da Vinci Si, bleek bij veel complexe operaties uitkomst te bieden om deze operaties beter uit te voeren. De operatierobot levert voordelen op voor zowel de patiënt als de chirurg en wordt daardoor vaker en breder ingezet.

Om de groei van het aantal ingrepen op te vangen en de beschikking te hebben over de nieuwste technologie heeft het Bravis ziekenhuis een tweede operatierobot aangeschaft. Deze nieuwe operatierobot, Da Vinci Xi, biedt extra mogelijkheden die direct de patiënt ten goede komen

Doorontwikkeling
De operatierobot is de Da Vinci Xi, een doorontwikkeling van de Si. “De leverancier heeft onlangs de keuze gemaakt om bepaalde instrumenten niet meer te leveren voor de Si. Hierdoor zouden we een aantal chirurgische ingrepen niet meer met de robot kunnen uitvoeren. Dit heeft het besluit om de nieuwe Xi aan te schaffen in een stroomversnelling gebracht.

Urologen
De urologen zijn nog steeds een van de hoofdgebruikers van de operatierobot. “Met de robot kun je bewegingen maken die tijdens een reguliere operatie niet mogelijk zijn. Zeker bij operaties in het kleine bekken is dat een enorm voordeel”, vertelt uroloog Henry Bickerstaffe. “Bovendien heb je HD-beeld in 3D dat je tien keer kan vergroten. De patiënt heeft dankzij de robot kleinere wondjes, minder complicaties, herstelt sneller en kan daardoor eerder naar huis. In het verleden lag een patiënt zeven tot tien dagen in het ziekenhuis. Nu is er bijna geen patiënt die langer dan twee dagen moet blijven.” De uroloog is ontzettend blij met de komst van de nieuwe robot. “De techniek is verder verfijnd. Daardoor zijn de wondjes nog kleiner. De instrumenten zijn langer en nog flexibeler”, meldt hij. “Maar ook kunnen we nu het robotprogramma verder uitbreiden en door de extra capaciteit van de tweede robot de toegangstijd tot de OK verkorten.”

Meer operaties
De chirurgen verwachten met de komst van de Da Vinci Xi meer en complexere operaties met de robot uit te voeren. “De Xi is flexibeler dan de Si en makkelijker opnieuw in te stellen tijdens de operatie. Daarnaast zit er standaard op de Xi fluorescentie, een techniek om de doorbloeding van weefsel tijdens de operatie te beoordelen. Ook zijn de instrumenten veel fijner gemaakt en zijn er meer mogelijkheden voor gebruik van stapling (weefselnietjes). Dat verlaagt de drempel om de robot te gebruiken”, zegt chirurg Denis Susa. “Ik verwacht dat we nu alle operaties aan de dikke darm, littekenbreuken en breuken van het middenrif met de robot gaan doen. Datzelfde geldt voor longoperaties. Die zijn met de Si lastiger omdat de armen minder flexibel zijn. Daardoor kun je sommige hoeken van het operatiegebied niet goed bereiken. Bij de Xi speelt dat probleem veel minder.”

Bergen op Zoom
De Da Vinci Xi wordt eind juni geleverd en komt net als de Si op de OK in Bergen op Zoom te staan. “Op deze locatie is de acute en complexe zorg geconcentreerd”, legt de zorggroepmanager uit. “De robot past niet alleen heel goed in het profiel van Bergen op Zoom, maar ook in het ziekenhuis van de toekomst. Als Bravis willen we blijven inzetten op hoog complexe behandelingen voor onze regio, zodat patiënten daarvoor niet naar andere ziekenhuizen hoeven. Met de aanschaf van de eerste operatierobot hebben we een strategische positie ingenomen die we willen continueren en uitbouwen. Maar het allerbelangrijkste is dat het een goede investering is voor onze patiënten en onze artsen.”

Foto's: Intuitive

08-02-2020

Van 7 tot 10 februari is het weer "De Nationale gezondheidsbeurs" in de jaarbeurshallen te Utrecht. Martinique, 1 van de urologieverpleegkundigen is gevraagd een presentatie te houden op "Het vrouwenzorgplein" van Zus&Zorg op zaterdag 8 februari.

Zaterdag 8 februari
13.30-14.00

“Content met incontinentie? Of toch niet?”

De Brabantse continentieverpleegkundige Martinique Jaspers is werkzaam in het Bravis ziekenhuis te Roosendaal. Sinds 2007 is zij gespecialiseerd UCS verpleegkundige (UCS = Urologie-Continentie-Stoma) op de polikliniek urologie.

Naast haar werk is zij ook een van de beheerders van Incoclub.nl. Dit platform voor ervaringsdeskundigen die te maken hebben met het verlies van urine en/of ontlasting biedt lotgenotencontact en informatie over incontinentie, behandelingen en hulpmiddelen.

Gemiddeld heeft 1 op de 3 Nederlanders last van urine- of ontlastingsverlies. Vaak kan hier wel degelijk iets aan worden gedaan. Missie van Martinique is incontinentie bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen. In haar presentatie “Content met incontinentie? Of toch niet?” geeft Martinique mee wat je zelf kunt doen om urine- of ontlastingsverlies te voorkomen en wat de huisarts hierin kan betekenen.

 

03-02-2020

Meer aandacht voor de mens achter de patiënt

Bij het urologieteam van het Bravis ziekenhuis - aangesloten bij het EMBRAZE Kankernetwerk - werd de Prostaatkanker keuzehulp binnen een paar maanden onderdeel van de routine. Urologieverpleegkundige Martinique Jaspers vertelt hoe zij dit voor elkaar kregen en welke toegevoegde waarde de keuzehulp voor hen heeft. Lees meer....

 

01-01-2020

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe uroloog werkzaam,  Dr. E. Colette

 

 

20-12-2018

In november heeft het team urologie een positieve test uitgevoerd met de verify controller, een soort afstandsbediening, die we gaan gebruiken in de eerste fase of proefbehandeling bij sacrale neuromodulatie. In de komende proefbehandelingen gaan we dus zeker de nieuwe verify controller in zetten. Lees hier meer informatie over de sacrale neuromodulatie.

 

 

15-10-2018

Nieuwe ontwikkelingen en behandelmethoden maken de zorg voor kanker steeds complexer. Om patiënten met prostaatkanker of blaaskanker optimale zorg te bieden, starten Amphia Breda en het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal een nauwe samenwerking. Deze samenwerking is onderdeel van het overkoepelende oncologische samenwerkingsverband Embraze.

De diagnose kanker is ingrijpend. Je wilt de beste zorg van ervaren medisch specialisten. Dat bieden Amphia en Bravis door hun ervaring en kennis te bundelen. Door vaak dezelfde operatie te doen ontstaat optimale specialisatie. Amphia en Bravis concentreren daarom vanaf oktober 2018 de complexe operaties voor prostaat- en blaaskanker binnen een vast team van urologen uit beide ziekenhuizen. Het behandeltraject is in beide ziekenhuizen gelijk: gestandaardiseerd, up to date en van hoogwaardige kwaliteit.

Zorg dicht bij patiënt
De zorg wordt dicht bij de patiënt georganiseerd: hierbij is rekening gehouden met zo min mogelijk extra reistijd en contactmomenten voor de patiënt. De huisarts verwijst de patiënt door naar het vertrouwde ziekenhuis. Daar vindt diagnostiek en de eerste behandeling plaats. Wordt tijdens het behandeltraject besloten tot een operatie, dan volgt een opnamegesprek in het ziekenhuis waar de operatie zal plaatsvinden. Eenmaal thuis gaat de patiënt voor de nabehandeling en nazorg weer naar zijn ‘eigen’ ziekenhuis.

Operatierobot
De behandeling van blaaskanker (radicale cystectomie, het verwijderen van de blaas met de operatierobot) gebeurt in Amphia. Operaties in verband met prostaatkanker (prostatectomie, het verwijderen van de prostaat met de operatierobot) vinden plaats in het Bravis ziekenhuis. Opereren met een operatierobot zorgt voor minder complicaties en een snel herstel. Ook kan de prostatectomie, indien de omvang van het gezwel dit toelaat, zenuwsparend worden uitgevoerd, met een grotere kans op erectieherstel na de operatie.

Samenwerking
Samenwerking is cruciaal voor betere zorg. Door de uitwisseling van kennis en kunde verbetert de kwaliteit. Concentratie van zorg leidt tot de mogelijkheid om meer complexe operaties per operatieteam uit te voeren. Deze manier van het organiseren van zorg is een landelijke ontwikkeling. Daarnaast worden steeds strengere eisen gesteld om daarmee de kwaliteit van zorg, transparantie en kosten te sturen. Samenwerking zorgt dus niet alleen voor betere kwaliteit, maar ook voor voldoende operaties per ziekenhuis zodat aan deze eisen wordt voldaan.

Embraze
Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten, startten zeven ziekenhuizen, waaronder Bravis en Amphia, en twee instituten voor radiotherapie in Brabant en Zeeland het kankernetwerk Embraze. Uitgangspunt hierbij is ‘op een van de meest kwetsbare momenten in het leven van de patiënt de best mogelijke zorg leveren, dichtbij huis of in de regio’. De aangesloten ziekenhuizen en radiotherapeutische instituten in Embraze behandelen samen ruim 10 procent van de patiënten met kanker in Nederland.
 

27-09-2018

Belangrijke informatie voor iedereen die gebruik maakt van continentie hulpmiddelen kunt u vinden op de volgende website;

Continentiehulpmiddelen, wat moet ik weten?

27-09-2018

Op 6 oktober is het landelijke symposium van de Interstitiele cystitis patientenvereniging . Deze dag is voor iedereen toegangkelijk die last heeft van interstitiele cystitis én voor professionals. De urologieverpleegkundige Martinique Jaspers, werkzaam op de poli urologie locatie Roosendaal van Bravis is ook uitgenodigd om deze dag een workshop te geven.

10-04-2018

Ongewenst urineverlies, vaak zijn er wél behandelingen. Dr. M. Bekker vertelde hierover in het volgende interview in BN deStem

08-12-2017

Movember 2017 was een groot succes, de snorren van de heren urologen geweldig en de donaties nog beter. Een foto kan natuurlijk niet achterblijven.

4

 

01-11-2017

November is de Movember maand, dé maand om aandacht te vragen voor de gezondheid van de man. Er overlijden nog teveel (jonge) mannen aan teelbalkanker en prostaatkanker. De mannelijke urologen in onze maatschap steunen de Movember maand door hun snor te laten staan, ze beginnen 1 november met een gladgeschoren gezicht en aan het einde van de maand......herkent u ze nog?

Meer informatie op de Movember website

 

01-09-2017

De vakgroep urologie heeft voor een jaar een nieuwe chef de clinique. Drs. M. Tijnagel is per 1 september 2017 aangesteld.

M. Tijnagel koos na de basisopleiding tot arts voor het specialisme urologie. Haar opleiding voltooide ze in 2016, na een studieperiode in het Erasmus Medisch Centrum en in Amphia. In de periode daarna nam ze waar in het Maasstad ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. 

Volle breedte
M. Tijnagel koos voor het Bravis ziekenhuis omdat ze hier haar vakgebied in de volle breedte kan toepassen. Speciale aandachtsgebieden zijn de normale en de gestoorde functie van de urinewegen (functionele urologie) en nierstenen. Ze werkt in beide hoofdlocaties van het Bravis ziekenhuis.

Nevenfunctie
Onderwijs heeft de speciale aandacht van Drs. Tijnagel. Ze is actief lid van een commissie die het urologisch vaardighedenonderwijs organiseert voor arts-assistenten in opleiding, ook is ze betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe en het onderhouden van lopende modules.-