Nieuws

Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes binnen de Urologie afdeling van het Bravis ziekenhuis? Houdt dan regelmatig onze nieuwspagina in de gaten.

20-12-2018

In november heeft het team urologie een positieve test uitgevoerd met de verify controller, een soort afstandsbediening, die we gaan gebruiken in de eerste fase of proefbehandeling bij sacrale neuromodulatie. In de komende proefbehandelingen gaan we dus zeker de nieuwe verify controller in zetten. Lees hier meer informatie over de sacrale neuromodulatie.

 

 

15-10-2018

Nieuwe ontwikkelingen en behandelmethoden maken de zorg voor kanker steeds complexer. Om patiënten met prostaatkanker of blaaskanker optimale zorg te bieden, starten Amphia Breda en het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal een nauwe samenwerking. Deze samenwerking is onderdeel van het overkoepelende oncologische samenwerkingsverband Embraze.

De diagnose kanker is ingrijpend. Je wilt de beste zorg van ervaren medisch specialisten. Dat bieden Amphia en Bravis door hun ervaring en kennis te bundelen. Door vaak dezelfde operatie te doen ontstaat optimale specialisatie. Amphia en Bravis concentreren daarom vanaf oktober 2018 de complexe operaties voor prostaat- en blaaskanker binnen een vast team van urologen uit beide ziekenhuizen. Het behandeltraject is in beide ziekenhuizen gelijk: gestandaardiseerd, up to date en van hoogwaardige kwaliteit.

Zorg dicht bij patiënt
De zorg wordt dicht bij de patiënt georganiseerd: hierbij is rekening gehouden met zo min mogelijk extra reistijd en contactmomenten voor de patiënt. De huisarts verwijst de patiënt door naar het vertrouwde ziekenhuis. Daar vindt diagnostiek en de eerste behandeling plaats. Wordt tijdens het behandeltraject besloten tot een operatie, dan volgt een opnamegesprek in het ziekenhuis waar de operatie zal plaatsvinden. Eenmaal thuis gaat de patiënt voor de nabehandeling en nazorg weer naar zijn ‘eigen’ ziekenhuis.

Operatierobot
De behandeling van blaaskanker (radicale cystectomie, het verwijderen van de blaas met de operatierobot) gebeurt in Amphia. Operaties in verband met prostaatkanker (prostatectomie, het verwijderen van de prostaat met de operatierobot) vinden plaats in het Bravis ziekenhuis. Opereren met een operatierobot zorgt voor minder complicaties en een snel herstel. Ook kan de prostatectomie, indien de omvang van het gezwel dit toelaat, zenuwsparend worden uitgevoerd, met een grotere kans op erectieherstel na de operatie.

Samenwerking
Samenwerking is cruciaal voor betere zorg. Door de uitwisseling van kennis en kunde verbetert de kwaliteit. Concentratie van zorg leidt tot de mogelijkheid om meer complexe operaties per operatieteam uit te voeren. Deze manier van het organiseren van zorg is een landelijke ontwikkeling. Daarnaast worden steeds strengere eisen gesteld om daarmee de kwaliteit van zorg, transparantie en kosten te sturen. Samenwerking zorgt dus niet alleen voor betere kwaliteit, maar ook voor voldoende operaties per ziekenhuis zodat aan deze eisen wordt voldaan.

Embraze
Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten, startten zeven ziekenhuizen, waaronder Bravis en Amphia, en twee instituten voor radiotherapie in Brabant en Zeeland het kankernetwerk Embraze. Uitgangspunt hierbij is ‘op een van de meest kwetsbare momenten in het leven van de patiënt de best mogelijke zorg leveren, dichtbij huis of in de regio’. De aangesloten ziekenhuizen en radiotherapeutische instituten in Embraze behandelen samen ruim 10 procent van de patiënten met kanker in Nederland.
 

27-09-2018

Belangrijke informatie voor iedereen die gebruik maakt van continentie hulpmiddelen kunt u vinden op de volgende website;

Continentiehulpmiddelen, wat moet ik weten?

27-09-2018

Op 6 oktober is het landelijke symposium van de Interstitiele cystitis patientenvereniging . Deze dag is voor iedereen toegangkelijk die last heeft van interstitiele cystitis én voor professionals. De urologieverpleegkundige Martinique Jaspers, werkzaam op de poli urologie locatie Roosendaal van Bravis is ook uitgenodigd om deze dag een workshop te geven.

10-04-2018

Ongewenst urineverlies, vaak zijn er wél behandelingen. Dr. M. Bekker vertelde hierover in het volgende interview in BN deStem

08-12-2017

Movember 2017 was een groot succes, de snorren van de heren urologen geweldig en de donaties nog beter. Een foto kan natuurlijk niet achterblijven.

4

 

01-11-2017

November is de Movember maand, dé maand om aandacht te vragen voor de gezondheid van de man. Er overlijden nog teveel (jonge) mannen aan teelbalkanker en prostaatkanker. De mannelijke urologen in onze maatschap steunen de Movember maand door hun snor te laten staan, ze beginnen 1 november met een gladgeschoren gezicht en aan het einde van de maand......herkent u ze nog?

Meer informatie op de Movember website

 

01-09-2017

De vakgroep urologie heeft voor een jaar een nieuwe chef de clinique. Drs. M. Tijnagel is per 1 september 2017 aangesteld.

M. Tijnagel koos na de basisopleiding tot arts voor het specialisme urologie. Haar opleiding voltooide ze in 2016, na een studieperiode in het Erasmus Medisch Centrum en in Amphia. In de periode daarna nam ze waar in het Maasstad ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. 

Volle breedte
M. Tijnagel koos voor het Bravis ziekenhuis omdat ze hier haar vakgebied in de volle breedte kan toepassen. Speciale aandachtsgebieden zijn de normale en de gestoorde functie van de urinewegen (functionele urologie) en nierstenen. Ze werkt in beide hoofdlocaties van het Bravis ziekenhuis.

Nevenfunctie
Onderwijs heeft de speciale aandacht van Drs. Tijnagel. Ze is actief lid van een commissie die het urologisch vaardighedenonderwijs organiseert voor arts-assistenten in opleiding, ook is ze betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe en het onderhouden van lopende modules.