TVT bandje

Bij urineverlies ten gevolge van stress-incontinentie bij de vrouw kan een TVT bandje (zie folder)  een goede oplossing zijn. Dit is een speciaal incontinentinentiebandje.

Deze operatie kan onder plaatselijke verdoving met een ruggenprik of met algehele narcose worden uitgevoerd. Hierbij brengt de uroloog via een klein sneetje in de vagina een speciaal kunststofbandje in welke steun geeft aan de plasbuis tijdens drukverhogende momenten (zoals hoesten, niezen of lachen). Hierdoor vindt er een betere afsluiting plaats en zal het urineverlies doorgaans sterk verminderen of verdwijnen.