Niersteen verwijdering

Nierstenen kunnen op verschillende manieren behandeld worden.

In Bravis locatie Roosendaal beschikken wij over een eigen moderne niersteenvergruizer. Bij deze poliklinische behandeling kunnen stenen door middel van geluidsgolven van uitwendig worden vergruisd. Hierna moeten de fragmenten nog uitgeplast worden. Lees meer in de volgende folder: ESWL

 

 

Soms is het nodig de steen van binnen uit te vergruizen middels een kijkoperatie, ureter-reno-scopie (zie folder). Meestal betreft dit een steen die vast zit in de urineleider tussen de nier en de blaas. Een andere reden kan zijn dat de steen te hard of niet toegankelijk is voor uitwendige niersteenvergruizing.

Na inbrengen van een speciaal instrument via de plasbuis kan de steen met een camera in beeld worden gebracht en dmv een laser vergruisd worden. Zoveel mogelijk brokjes steen worden tijdens de ingreep verwijderd. Deze ingreep gebeurt altijd onder algehele narcose op de operatie kamer.

Bij grote stenen in de nier wordt vaak gekozen voor een operatieve verwijdering waarbij de nier van buitenaf wordt aangeprikt, PNL = Pecutane Nefrolithotomie (zie folder). Bij deze operatie wordt de nier vanuit de flank aangeprikt met een naald waarna er een buisje van 1 cm diameter in de nier wordt ingebracht. Via dit buisje kan met een camera de nier worden bekeken en grotere stenen worden vergruisd of verwijderd.

Deze ingreep gebeurt altijd onder algehele narcose op de operatie kamer. Uw uroloog zal met u bespreken welke behandeling bij u het meest geschikt is.