Blaashalsincisie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog omdat u last heeft van een vernauwing van de blaasuitgang (blaashals). De uroloog kan dit verhelpen door het maken van een snede in de blaashals. De uroloog voert de operatie via de plasbuis uit. Voor deze behandeling bent u een of twee dagen opgenomen in het ziekenhuis. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw operatie.

Inleiding

U heeft last van een vernauwing van de blaasuitgang (blaashals). De uroloog kan dit verhelpen door het maken van een snede in de blaashals. De uroloog voert de operatie via de plasbuis uit. Voor deze behandeling bent u een of twee dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Voorbereiding

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Meldt dit dan van tevoren aan de uroloog. In overleg met de uroloog stopt u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie.
Voor de ingreep krijgt u algehele narcose of plaatselijke verdoving in de vorm van een ruggenprik. De ingreep is een echte operatie, hoewel u geen uitwendige wond krijgt. Hoe u zich op de narcose moet voorbereiden leest u in de folder  “Anesthesie”.

De operatie

U ligt met uw benen opgetrokken in beensteunen. De uroloog brengt een hol instrumentje in de plasbuis. Daarlangs kan de uroloog in de plasbuis kijken en de snede maken. Met een metalen haakje dat de uroloog van buitenaf bedient, wordt de snede gemaakt en de wond dichtgebrand. Tenslotte wordt een blaaskatheter geplaatst tegen een eventuele nabloeding. De operatie duurt ongeveer twintig minuten.

Na de operatie

Zodra de urine helder is en er geen bloedstolsels zijn wordt de katheter verwijderd. Meestal is dat binnen 24 uur. U kunt met ontslag als het plassen weer goed op gang is gekomen. Dat ontslag is meestal een tot twee dagen na de operatie. U krijgt een afspraak voor controle mee bij de uroloog.

Klachten na de blaashalsincisie

Na de operatie kunt u een schrijnend gevoel hebben in de plasbuis. Soms verliest u wat bloed bij de urine. Schrik daar niet van, neem rust en drink veel, dan is uw urine snel weer helder. Het totale herstel duurt ongeveer twee weken.

Bij een blaashalsincisie bij de man kan het voorkomen dat bij de zaadlozing het sperma in de blaas terecht komt. Dit kan absoluut geen kwaad, u plast het gewoon uit. Het beleven van het orgasme blijft hetzelfde.

Complicaties

Neem contact op met het ziekenhuis als binnen veertien dagen na de operatie:

 • U koorts boven de 38,5 °C krijgt.
 • Ernstige brandende pijn heeft tijdens het plassen.
 • U niet meer kunt plassen.

Route

Bij een afspraak op de polikliniek Urologie:

 • in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
        meldt u zich aan de balie op route 34 op de begane grond.
 • in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
        meldt u zich aan de balie op de gele route C0 op de begane grond.
 • in Etten-Leur of Steenbergen
        meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

U vindt op uw afsprakenbrief de locatie en adresgegevens waar uw afspraak plaatsvindt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, doktersassistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken Urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088  70 68 557           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088  70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de Spoedeisende hulp

 • 088  70 68 889           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088  70 67 302           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088  70 68 862           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.rsd@bravis.nl)
 • 088  70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.boz@bravis.nl)

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000