Botox behandeling bij een overactieve blaas

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog omdat u een overactieve blaas heeft. U moet vaak plassen en daarvoor heeft u meestal hevige aandrang. Het kan zelfs zijn dat u af en toe de urine niet kunt ophouden. U heeft al verschillende behandelingen gehad met bijvoorbeeld medicijnen, bekkenbodemtherapie of elektrotherapie. Als geen van deze behandelingen voldoende helpt, kan het toedienen van botuline-toxine (botox) uitkomst bieden. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de botox behandeling. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de behandeling.

Inleiding

Bij u is de diagnose “overactieve blaas” gesteld. U moet vaak plassen en daarvoor heeft u meestal hevige aandrang. Het kan zelfs zijn dat u af en toe de urine niet kunt ophouden. U heeft al verschillende behandelingen gehad met bijvoorbeeld medicijnen, bekkenbodemtherapie of elektrotherapie. Als geen van deze behandelingen voldoende helpt, kan het toedienen van botuline-toxine (botox) uitkomst bieden.

Wat is botox?

Botuline-toxine is een medicinale stof die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar spieren onderbreekt. Als botox in een spier wordt gespoten dan kan die spier geen signaal meer ontvangen en raakt daardoor tijdelijk verlamd. Botox wordt ook gebruikt voor de behandeling van een overactieve blaasspier. De behandeling werkt bij ongeveer 80% van de patiënten.

Hoe wordt botox toegediend?

Voor een goed resultaat zijn injecties met botox op 10 tot 20 plaatsen direct in de blaasspier nodig. De uroloog prikt met een lange injectienaald door een blaaskijker op de juiste plaatsen. Hij injecteert op elk van die plaatsen een zeer kleine hoeveelheid botox. De ingreep kan in principe poliklinisch plaats vinden na een verdovende blaasspoeling.

Voorbereiding

Als de behandeling plaats vindt in dagbehandeling, wordt u op de afdeling Dagverpleging wordt opgenomen. Hoe u zich op de narcose moet voorbereiden, leest u in de folder Anesthesie, verkrijgbaar bij het bureau Planning en Opname of het Patiënten Service Bureau.

Wat kunt u van de behandeling verwachten?

De behandeling geeft geen nare bijverschijnselen. Soms is na injectie de urine iets bloederig. U kunt normaal plassen. Het effect van de behandeling is na ongeveer drie dagen te merken. Botox werkt zes tot twaalf maanden. Als het is uitgewerkt is herhaling van de behandeling mogelijk. Bij sommige patiënten werkt de botox zó goed dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen en daarom zichzelf enkele malen per dag moeten katheteriseren. Twijfelt u of u dit katheteriseren wel zelf aankunt of durft? Dan krijgt u de gelegenheid om dat vóór de behandeling te leren (zie ook de folder over zelfkatheterisatie).

Route

Bij een afspraak op de polikliniek Urologie:

 • in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal meldt u zich aan de balie op route 34 op de begane grond.
 • in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom meldt u zich aan de balie op de gele route C0 op de begane grond.
 • in Etten-Leur meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

U vindt op uw afsprakenbrief de locatie en adresgegevens waar uw afspraak plaatsvindt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, doktersassistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken Urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088 – 70 68 557         Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088 – 70 67 336         Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de Spoedeisende hulp

 • 088 – 70 68 889         Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088 – 70 67 302         Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088 – 70 68 862         Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
                                      (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.rsd@bravis.nl)
 • 088 – 70 67 336         Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
                                      (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.boz@bravis.nl).

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000