Hersteloperatie na een sterilisatie bij de man

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog. Binnenkort ondergaat u een hersteloperatie van uw sterilisatie. Bij een hersteloperatie na een sterilisatie herstelt de uroloog de doorgankelijkheid van de zaadleiders, zodat u weer vruchtbaar kunt worden. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de hersteloperatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie. 

Inleiding

Bij een hersteloperatie na een sterilisatie herstelt de uroloog de doorgankelijkheid van de zaadleiders, zodat u weer vruchtbaar kunt worden.

Voorbereiding

De operatie vindt meestal in dagbehandeling plaats. U krijgt voor deze ingreep algehele narcose, omdat het belangrijk is dat u tijdens de operatie stil ligt. Hoe u zich op de narcose moet voorbereiden leest u in de folder “Anesthesie”.

De operatie

De uroloog maakt eerst een kleine snede in de balzak. Daarna zoekt de uroloog de beide uiteinden van de zaadleiders op, brengt ze naar elkaar toe en hecht ze aan elkaar met dun hechtdraad. Voor het hechten van de wond in de balzak gebruikt de uroloog oplosbare hechtingen. De operatie duurt ongeveer een uur.

Na de operatie

Na een operatie in dagbehandeling mag u enkele uren later weer naar huis. Rust de eerste dagen na de operatie zoveel mogelijk. Zo krijgt de nieuwe verbinding de kans te herstellen. Na drie tot zes maanden wordt uw sperma onderzocht op de aanwezigheid van zaadcellen en antistoffen.

De balzak kan na de operatie nog gezwollen en verkleurd zijn. Dit verdwijnt binnen twee weken.

Het resultaat van een hersteloperatie

De kans dat u weer vruchtbaar bent hangt af van een aantal factoren, zoals:

 • De methode van sterilisatie.
 • De duur tussen de sterilisatie en de hersteloperatie.
 • De aanwezigheid van antistoffen in het sperma.

Complicaties

Zoals na iedere ingreep kunnen bloedingen en infecties optreden. Soms ontstaat er een probleem bij de doorbloeding met als gevolg een verschrompeling van de testikel. Dit is een zeldzame complicatie.

Neem  binnen veertien dagen na de operatie contact op met het ziekenhuis als:

 • U steeds meer pijn krijgt.
 • De penis of de balzak steeds dikker wordt.
 • U koorts krijgt boven 38°.

Route

Bij een afspraak op de polikliniek Urologie:

 • in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
        meldt u zich aan de balie op route 34 op de begane grond.
 • in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
        meldt u zich aan de balie op de gele route C0 op de begane grond.
 • in Etten-Leur of Steenbergen
        meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

U vindt op uw afsprakenbrief de locatie en adresgegevens waar uw afspraak plaatsvindt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, doktersassistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken Urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088  70 68 557           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088  70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de Spoedeisende hulp

 • 088  70 68 889           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088  70 67 302           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088  70 68 862           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.rsd@bravis.nl)
 • 088  70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.boz@bravis.nl)

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000