Hydrocele / Spematocele operatie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling en in overleg met uw arts is besloten om bij u een hydrocele of spermato­cele operatie uit te voeren. Bij deze operatie verwijdert de uroloog de hydrocele of de spermatocele uit het scrotum (balzak). Een hydrocele is een met water gevulde holte in de balzak. Het is een goedaardige aandoening die veel voorkomt. Een hydrocele is een met water gevulde holte in de balzak. Een spermatocele is een met spermacellen gevulde holte in de balzak. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de hydrocele/spermatocele operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.

Inleiding

In overleg met uw arts is besloten om bij u een hydrocele of spermato­cele operatie uit te voeren. Bij deze operatie verwijdert de uroloog de hydrocele of de spermatocele uit het scrotum (balzak). Een hydrocele is een met water gevulde holte in de balzak. Het is een goedaardige aandoening die veel voorkomt.  Een spermatocele is een met spermacellen gevulde holte in de balzak.

Oorzaken van een hydrocele

Normaal zijn de zaadballen omgeven door een met vocht ge­vuld ­vlies waar­binnen de zaadbal kan bewegen. Soms neemt de hoeveelheid vocht rond de bal sterk toe en ontstaat er een hydro­cele. Dit kan bijvoorbeeld door:

 • een trauma (ongeval);
 • een infec­tie;
 • een ontsteking;
 • een gezwel.

Het is belangrijk om de oorzaak van de hy­drocele nader te onderzoeken. Meestal is een lichamelijk onderzoek voldoende. Soms is echo­grafisch onderzoek van de balzak nodig. Vaak zijn hydroceles klein en zacht aanvoelend, soms kunnen zij tot wel vijftien cm. in door­snede groeien. Bij een hydrocele is de zaadbal bin­nenin de vochtholte te voelen.

In de meeste gevallen ontstaat een hydrocele zonder aanwijsbare oorzaak.

Oorzaken van een spematocele

Een spermatocele ontstaat vanuit de bijbal. In de zaadbal gevormd zaadvocht wordt naar de bijbal getransporteerd. Daar vindt verdere rijping van de zaadcellen plaats. Vanuit de bijbal gaat het zaadvocht via de zaadleider richting prostaat. De bijbal bestaat uit talrijke kleine verzamelbuisjes. Soms ontstaat er een verwijding van zo'n buisje omdat het zaadtransport niet goed verloopt (bijvoorbeeld bij ontsteking of ongeval). Vaak blijft zo'n verwijding klein, maar soms wordt deze groter en dan ontstaat er een sper­ma­tocele. Een sperma­tocele is vaak los van de zaadbal te voelen.

Een hydro­cele of sper­ma­tocele gaat meestal niet vanzelf weer weg. Als ze klein en pijnloos zijn geven een hydro­cele of sperma­tocele geen klachten. Behandeling is dan vaak niet nodig. Als de grootte toeneemt kan dat klachten geven bij bewegen en het dragen van broeken. Ook kan men het vanuit cosmetisch oogpunt als storend ervaren.

Een hydrocele of spermatocele kunnen niet kwaadaardig worden.

Voorbereiding op de operatie

Lees voor meer informatie over nuchter zijn, plaatselijke verdoving en narcose de folder Anesthesie.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Meld dat dan tevoren aan uw uroloog. In overleg met de uroloog moet u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie stoppen.

De operatie

Voor deze operatie bent u voor een dag opgenomen op een verpleegafdeling. Een verpleegkundige scheert de haren op de balzak. De operatie vindt plaats onder alge­hele narcose of met plaatselijke verdoving door middel van een ruggenprik. De uroloog maakt een snede in de balzak, inspecteert de teelbal en bijbal en verwijdert vervolgens de hydro­cele of sper­matocele. Daarna sluit de uroloog de huidwond met oplosbare hechtin­gen. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Na de operatie

Draag na de operatie dag en nacht een onderbroek die u steun geeft (geen boxershort). Hiermee vermindert u de kans op zwelling. Laat het verband op de balzak twee dagen zitten. Hierna kunt u het verband verwijderen en mag u weer douchen. De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te doen. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel en niet kunt. Vaak is er na de operatie een zwelling rondom de zaadbal, die geleidelijk uit zichzelf verdwijnt.

Controle

U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek Urologie.

Complicaties

Na de operatie kunt u last krijgen van:

 • een bloeduitstorting in de balzak;
 • pijn in het wondgebied;
 • een infectie van de wond.

Een blauwverkleuring van de balzak komt regelmatig voor en hoeft niet behandeld te worden. Een operatie aan de bijbal kan in een enkel geval leiden tot sterilisatie van de geopereerde bal. Krijgt u de eerste veertien dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Route

Bij een afspraak op de polikliniek Urologie:

 • in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
  meldt u zich aan de balie op route 34 op de begane grond.
 • in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
  meldt u zich aan de balie op de gele route C0 op de begane grond.
 • in Etten-Leur of Steenbergen
  meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

U vindt op uw afsprakenbrief de locatie en adresgegevens waar uw afspraak plaatsvindt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, doktersassistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken Urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088  70 68 557           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088  70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de Spoedeisende hulp

 • 088  70 68 889           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088  70 67 302           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088  70 68 862           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.rsd@bravis.nl)
 • 088  70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.boz@bravis.nl).

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000