Mictielijst

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog. U heeft met de uroloog afgesproken dat u een mictielijst gaat bijhouden. Het bijhouden van een mictielijst is van belang om een goed inzicht te krijgen in het plaspatroon. Het geeft inzicht in de frequentie van het toiletbezoek, de grootte van de porties, de urineproductie per 24 uur en eventueel de mate van incontinentie. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de mictielijst. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen. Start 's morgens direct na het opstaan met het invullen van de lijst.

 

Inleiding

Het bijhouden van een mictielijst is van belang om een goed inzicht te krijgen in het plaspatroon. Het geeft inzicht in de frequentie van het toiletbezoek, de grootte van de porties, de urineproductie per 24 uur en eventueel de mate van incontinentie. Het is een goed instrument om veranderingen in het plaspatroon tijdens een behandeling te evalueren. U houdt alle gegevens gedurende 24 uur zowel overdag als ’s nachts bij. De uitgeplaste urine vangt u op en meet u met behulp van een maatbeker. Ook als u buitenshuis gaat, is het belangrijk de hoeveelheid urine te meten (voor zover de omstandigheden dit toelaten).

Hoe noteert u het?

Het noteren van de gegevens gaat als volgt:

  • in de kolom TIJD noteert u het tijdstip waarop iets plaats vindt.
  • Vang de urine op en meet de hoeveelheid in een maatbeker.
  • In de kolom TOILET noteert u de hoeveelheid (in milliliters).
  • In de kolom URINEVERLIES noteert u “ja” als u ongewild urineverlies heeft, ongeacht de hoeveelheid.

Lijst

Datum:       Datum:    
Tijd Toilet Urineverlies   Tijd Toilet Urineverlies
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Totaal:                      ml     Totaal:                         ml  

                                                                        

 

 

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000