Niersteenvergruizing (ESWL)

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog omdat uw huisarts heeft geconstateerd dat u nierstenen heeft. Hij heeft voor u een afspraak gemaakt voor een niersteenvergruizing op de polikliniek Urologie van het Bravis ziekenhuis. Bij niersteenvergruizing verpulveren schokgolven de nierstenen tot kleine korreltjes. Deze zijn zo klein dat ze met de urine in de blaas terecht komen. Daarna plast u ze uit. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de niersteenvergruizing. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de behandeling.

Inleiding

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u nierstenen heeft. Hij heeft voor u een afspraak gemaakt  voor een niersteenvergruizing op de polikliniek Urologie van het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal. Bij niersteenvergruizing verpulveren schokgolven de nierstenen tot kleine korreltjes. Deze zijn zo klein dat ze met de urine in de blaas terecht komen. Daarna plast u ze uit.

Voorbereiding op de niersteenvergruizing

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen zoals Sintrommitis, Marcoumar, Ascal, of Aspirine? Dan moet u daar ruim van te voren mee stoppen. Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Dan moet u dat melden vóór de behandeling.

Regel van te voren vervoer naar huis. U mag zelf na de behandeling geen auto rijden.
U hoeft niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.

Op de dag van de behandeling meldt u zich anderhalf uur voor de behandeling op de polikliniek Urologie. Nadat u zich gemeld heeft wordt u doorverwezen naar de röntgenafdeling. Daar laat u een röntgenfoto maken om de plaats van de nierstenen te bepalen. Pas ná deze foto besluit de uroloog of de niersteenvergruizing door kan gaan. Gaat de behandeling door? Dan krijgt u pijnstillende medicijnen die ongeveer één uur in moeten werken. Net voor de behandeling krijgt u nog een extra pijnstillende injectie.

Meld u zich op de polikliniek Urologie om ............uur.

De behandeling vindt plaats om ............uur. De pijnstillers zijn dan ingewerkt.

De behandeling

U ligt op de behandeltafel. De niersteen wordt opgezocht met behulp van röntgendoorlichting. De huid aan de te behandelen zijde wordt met een gel ingesmeerd voor een goede geleiding van de geluidsgolven. De niersteen moet precies in het "brandpunt" van de krachtgolven van de niersteenvergruizer liggen. Tenslotte wordt een halve bol ter grootte van een voetbal tegen uw huid aan geplaatst. De bol is gevuld met water. In de bol worden de schokgolven opgewekt en het lichaam ingestuurd. Dit is hoorbaar als een harde klap. U krijgt hiervoor oorbeschermers op. Ter afleiding kunt u eventueel via een koptelefoon naar muziek luisteren. Neem hiervoor zelf bv. uw mobiele telefoon of tablet mee.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u naar huis. Het uitplassen van het niersteengruis kan direct na de behandeling al op gang komen. Het kan ook pas na enkele dagen beginnen. Soms duurt het enkele weken voor u al het gruis heeft uitgeplast. U hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Het lozen van gruis gaat meestal ongemerkt. In enkele gevallen treden pijnaanvallen op ten gevolge van nierstuwing (kolieken). Die kunnen gepaard gaan met misselijkheid en braken. Tijdens zo'n pijnaanval moet u zo weinig mogelijk drinken. U kunt medicijnen krijgen om de pijn tegen te gaan. U kunt na de behandeling wat bloed in de urine hebben. Dit komt door kleine bloedingen in de nier. Meestal is dit binnen 24 uur over. U krijgt afspraken mee voor een poliklinische controle en een recept voor pijnstilling.

Complicaties na een niersteenvergruizing

Krijgt u de eerste veertien dagen na de behandeling koorts (hoger dan 39° C)? Neem dan direct contact op met het ziekenhuis.

Route

Bij een afspraak op de polikliniek Urologie:

 • in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal meldt u zich aan de balie op route 34 op de begane grond.
 • In het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom meldt u zich aan de balie op de gele route C0 op de begane grond.
 • In Etten-Leur of Steenbergen meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

U vindt op uw afsprakenbrief de locatie en adresgegevens waar uw afspraak plaatsvindt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, doktersassistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken Urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:

 • 088 - 70 68 557           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088 - 70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de Spoedeisende hulp:

 • 088 - 70 68 889           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088 - 70 67 302           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:

 • 088 - 70 68 862           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.rsd@bravis.nl)
 • 088 - 70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.boz@bravis.nl).

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000