Balzak operatie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog. In overleg met de uroloog heeft u besloten een balzak operatie te ondergaan. Bij een operatie aan de balzak verwijdert de uroloog het hurmoonvormend weefsel uit uw beide teelballen. De operatie wordt meestal uitgevoerd als hormoonproductie niet wenselijk meer is, bijvoorbeeld bij een kwaadaardige prostaataandoening. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw operatie.

Voorbereiding op operatie aan de balzak

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt zoals marcoumar, sintrimmitis of ascal, dan moet u dit van tevoren aan de uroloog vertellen. In overleg met de uroloog stopt u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie. De operatie vindt vaakl onder plaatselijke verdoving plaats. Ook algehele anesthesie (narcose) of een ruggenprik is mogelijk. Dit bespreekt de anesthesioloog met u. Hoe u zich op de narcose moet voorbereiden leest u in de folder "Anesthesiologie". Deze folder krijgt u als u zich inschrijft bij het Bureau Planning en Opname.

De operatie aan de balzak

De uroloog maakt meestal één snee in het midden van uw balzak. Er zijn verschillende redenen voor ene operatie aan de balzak.

  • hersteloperatie na een eerdere sterilisatie
  • verwijdering van de bijbal bij chronische ontstekingen van de bijbal
  • een waterbreuk van de bijbal
  • een sterilisatie
  • vewijdering van het hormoon vormende testisweefsel uit beide teelballen als de hormoonproductie stilgelegd moet wordne bij uitgezaaid prostaatcarcinoom
  • correctie van een gedraaide bal

De uroloog hecht de wond met oplosbare hechtingen. De operatie duurt ongeveer dertig minuten.

Inleiding

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie aan uw balzak. 

Route polikliniek Urologie

U vindt de polikliniek Urologie in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal op route 34 op de begane grond.
Bezoekt u de Polikliniek Etten-Leur? Dan meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

Na de operatie aan de balzak

Na de ingreep volgt meestal dezelfde dag ontslag. U mag gewoon douchen. Gebruik geen zeep bij het wassen van uw balzak. Verder raden wij u aan gedurende 2 weken niet te fietsen / sporten, zwaar tillen, zwemmen of in bad te gaan.

Complicaties

Krijgt u de eerste veertien dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met het ziekenhuis:
• Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur belt u met de polikliniek van uw specialist.
• Buiten deze tijden belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp: tel. 088 70 68 889.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur contact op met de polikliniek Urologie,
tel. 088 70 68 557.

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000