Opheffen van een vernauwing tussen nierbekken en urineleider

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog omdat bij u een vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider is vastgesteld. Deze vernauwing kan worden verholpen door een kijkoperatie (pyelumplastiek). In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.

Inleiding

De uroloog heeft een vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider bij u vastgesteld. Deze vernauwing kan worden verholpen door een robot geeassisteerde kijkoperatie (pyelumplastiek).

Functie van de nieren

De nieren filteren het bloed in de bloedsomloop. De afvalstoffen uit het bloed worden via de urine afgevoerd.

Voorbereiding

 • De uroloog neemt de behandeling met u door.
 • De anesthesioloog bespreekt de narcose met u. Hoe u zich voor moet bereiden op de narcose leest u in de folder Anesthesie.
 • U wordt op de dag van de behandeling of een dag eerder opgenomen op een verpleegafdeling.
 • Om trombose te voorkomen krijgt u op de dag van de opname een injectie met een bloedverdunnend middel.
 • Indien nodig scheert een verpleegkundige de huid in de buurt van de operatie.

De operatie

Bij de kijkoperatie ligt u op de zij. De totale operatie duurt een tot anderhalf uur. Bij een kijkoperatie wordt eerst de buik opgeblazen met koolzuurgas. Hierdoor komt er ruimte tussen de organen zodat alles goed te zien en te bereiken is. De uroloog brengt via kleine sneetjes in de buikwand drie tot vijf buisjes in de buikholte. Door deze buisjes voert hij instrumenten en een camera naar binnen. Aan deze poorten worden de robotarmen gekoppeld. De uroloog opereert verder vanuit de robot console. Het nierbekken en de overgang naar de urineleider wordt opgezocht. Het vernauwde gedeelte wordt verwijderd. Hij maakt een nieuwe aansluiting van het nierbekken naar de urineleider.Er wordt tevens bij het maken van de nieuwe aansluiting een stent in de urineleider (JJ) achter gelaten. Er wordt geen drain achter gelaten. Daarna verwijdert hij het koolzuurgas uit de buikholte en worden de wonden gehecht.

Voordelen van een kijkoperatie

 • Organen zijn beter te zien door cameravergroting.
 • Minder bloedverlies.
 • Minder pijn.
 • Kleinere littekens.
 • Minder kans op infectie.
 • Sneller herstel, kortere opname..

Soms lukt een kijkoperatie niet en is er alsnog een open buikoperatie nodig.

Na de operatie

 • Na het uitslapen van de narcose gaat u terug naar de verpleegafdeling.
 • Na de operatie mag u direct weer drinken en eten.
 • U krijgt een slangetje (katheter) in uw blaas om de urine af te voeren. De verpleegkundige verwijdert het slangetje na een dag.
 • Na de operatie krijgt u pijnbestrijding.
 • Uw opname in het ziekenhuis duurt meestal twee dagen. De verpleegkundige stimuleert u dagelijks om uit bed te komen.
 • Tien dagen na de operatie komt u op controle op de polikliniek Urologie.
 • De polikliniek assistente verwijdert dan de hechtingen.
 • De uroloog verwijdert vier tot zes weken na de operatie de stent door middel van een blaasonderzoek op de polikliniek.

Advies voor thuis

 • Spant u zich lichamelijk niet zwaar in (de eerste zes weken na de operatie).
 • Zorg voor voldoende rust.
 • Drink goed (twee liter per 24 uur).
 • U mag in badals de wonden genezen
 • Rijd pas auto als uw toestand dat toelaat.

Complicaties

Complicaties van de operatie kunnen zijn:

 • Urineweginfectie.
 • Nabloeding (zeldzaam).
 • Wondinfectie.
 • Naadlekkage (zeldzaam).
 • Bloeduitstorting ter hoogte van de wondjes.
 • Schouderpijn door de ingeblazen lucht in de buikholte.
 • Schade aan omliggende organen (zeer zeldzaam).

Krijgt u binnen de eerste zes weken na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie?
Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Route

Bij een afspraak op de polikliniek Urologie:

 • in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
       meldt u zich aan de balie op route 34 op de begane grond.
 • in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
        meldt u zich aan de balie op de gele route C0 op de begane grond.
 • in Etten-Leur of Steenbergen
        meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

U vindt op uw afsprakenbrief de locatie en adresgegevens waar uw afspraak plaatsvindt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, doktersassistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken Urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088  70 68 557           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088  70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de Spoedeisende hulp

 • 088  70 68 889           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088  70 67 302           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088  70 68 862           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.rsd@bravis.nl)
 • 088  70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.boz@bravis.nl).

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000