Ureteroscopie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog omdat er bij u een steen aanwezig is in de urineleider (ureter). De ureter is een buis die urine afvoert van de nier naar de blaas. Een klein steentje in de ureter plast u vanzelf uit. Bij een grotere steen die vast blijft zitten kan een ingreep nodig zijn zoals het vergruizen van de steen of het verwijderen van de steen door een operatie. De uroloog heeft daarom in overleg met u gekozen voor een ureteroscopie. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de ureteroscopie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de ureteroscopie.

Inleiding

Onderzoek heeft aangetoond dat er bij u een steen aanwezig is in de urineleider (ureter). De ureter is een buis die urine afvoert van de nier naar de blaas. Een klein steentje in de ureter plast u vanzelf uit. Bij een grotere steen die vast blijft zitten kan een ingreep nodig zijn zoals het vergruizen van de steen poliklinisch of door middel van een kijkoperatie waarvoor een opname nodig is.. De uroloog kan in overleg met u kiezen voor een ureteroscopie vanwege:.

 • Dreigende verstopping van de urineleider.
  Soms is de steen in de urineleider zo groot dat het de afvoer van urine hindert. De nier kan dan gestuwd raken door achterblijvende urine. Hierdoor zal de nier slechter gaan functioneren en bestaat er ook een groter risico op infectie.
 • Koliekpijnen (heftige buikpijnaanvallen).

Bij een ureteroscopie brengt de uroloog een dun hol buisje (de ureteroscoop) via de plasbuis en blaas in de urineleider. Via de ureteroscoop wordt de steen in beeld gebracht en wordt de steen vergruisd met behulp van speciale trilsonde of mt laser.

Voorbereiding

De ureteroscopie vindt meestal plaats onder algehele narcose, soms onder regionale verdoving. Meer informatie over narcose, verdoving en nuchter zijn leest u in de folder Anesthesie. Voor deze ingreep wordt u één of enkele dagen opgenomen.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Meldt dit dan van te voren aan de uroloog. In overleg met de uroloog kan het nodigd zijn dat u voor de operatie stopt met deze medicijnen.

Vaak wordt er nog een röntgenfoto van de buik gemaakt om de plaats van de steen vast te stellen.

De ureteroscopie

U wordt onder narcose gebracht of krijgt een regionale verdoving. U ligt op de rug met opgetrokken benen (in de beensteunen), zodat de uroloog via de plasbuis de blaas kan inspecteren. De uroloog geleidt de ureteroscoop via de plasbuis en blaas door de afvoeropening van de ureter in de blaaswand tot in de urineleider. De ureteroscoop wordt voortdurend met spoelvloeistof doorstroomd, wat voor verwijding van de ureter zorgt. De uroloog kan het instrument daardoor opschuiven tot op de steen. Soms is het mogelijk de steen met behulp van speciale instrumenten (paktangetje, korfje) vast te pakken en geheel te verwijderen. Het kan zijn dat de steen eerst verkleind moet worden, meestal met een trilsonde of met de laser. Daarna worden de kleine deeltjes van de steen verwijderd. Over het algemeen wordt tijdens de operatie röntgendoorlichting gebruikt en soms wordt ook contrastmateriaal ingespoten om de urineleider en steen af te beelden. Na het verwijderen van de steen(-deeltjes) wordt soms een dun slangetje achtergelaten in de urineleider voor de afvloed van urine en om kolieken te voorkomen. Meestal wordt ook een blaaskatheter geplaatst, een dun slangetje vanuit de blaas tot buiten het lichaam.

Na de ureteroscopie

Om te controleren of alle steenfragmenten zijn verwijderd wordt vaak na de operatie een röntgenfoto gemaakt. Daarna worden de slangetjes die in het lichaam zijn achtergebleven verwijderd. Wanneer u voldoende hersteld bent mag u het ziekenhuis verlaten.
Na deze ingreep kunt u nog last hebben van:

 • Bloederige urine.
 • Een schrijnend gevoel bij het plassen door steengruis.
 • Koliekpijnen. Hiervoor krijgt u medicijnen

Neem contact op met het ziekenhuis als binnen veertien dagen na de operatie:

 • U bloedstolsels plast.
 • Het bloedverlies via de urine niet vermindert.
 • U koorts boven de 38,5 °C krijgt.
 • Ernstige brandende pijn heeft tijdens het plassen.
 • U niet meer kunt plassen.

Controleafspraak

Volgens afspraak komt u voor controle op de polikliniek Urologie. De uroloog zal dan meestal een echografisch onderzoek van de nier laten doen om vast te stellen of er nog sprake is van stuwing in de nier. Het is ook mogelijk dat er een röntgenfoto van de buik wordt gemaakt om het resultaat van de operatie te beoordelen.

Risico's en complicaties bij een ureteroscopie

 • De ureteroscoop kan niet altijd gemakkelijk in de urineleider worden gebracht. De ureter is soms vernauwd of gekronkeld waardoor de ureteroscoop niet opgeschoven kan worden.
 • Soms raakt de wand van de ureter beschadigd (perforatie). In dat geval stopt de uroloog direct met de ingreep, omdat de spoelvloeistof die nodig is om de ureter te verwijden, buiten de ureter kan komen. Een ‘open operatie' is dan vaak nodig om de steen alsnog te verwijderen. De beschadiging aan de ureter sluit meestal spontaan, maar soms is een operatie noodzakelijk om de schade te herstellen.
 • Als de uroloog de steen met de ureteroscoop niet kan bereiken, is vaak een ‘open operatie' nodig om de steen te verwijderen.
 • Soms ontstaat na de operatie een urineweginfectie. Om dit te voorkomen krijgt u voor en na de ingreep antibiotica toegediend.
 • Bij mannen kan soms een vernauwing van de plasbuis ontstaan..

Route

Bij een afspraak op de polikliniek Urologie:

 • in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
        meldt u zich aan de balie op route 34 op de begane grond.
 • in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
        meldt u zich aan de balie op de gele route C0 op de begane grond.
 • in Etten-Leur of Steenbergen
        meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

U vindt op uw afsprakenbrief de locatie en adresgegevens waar uw afspraak plaatsvindt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, doktersassistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken Urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088  70 68 557           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088  70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de Spoedeisende hulp

 • 088  70 68 889           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088  70 67 302           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088  70 68 862           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.rsd@bravis.nl)
 • 088  70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.boz@bravis.nl)

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000