Urinestoma

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog omdat bij u een aandoening is geconstateerd waarvoor het nodig is uw blaas te verwijderen en een urinestoma aan te leggen. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de urinestoma en de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.

Inleiding

Uw uroloog heeft bij u een aandoening geconstateerd waarvoor het nodig is uw blaas te verwijderen en een urinestoma aan te leggen. Bij deze ingreep maakt de uroloog van een deel van de dunne darm een nieuwe blaas. Deze ingreep noemt men een cystectomie met brickerdeviatie. Bij mannen wordt meestal ook de prostaat weggenomen.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Overleg dan met de uroloog of en wanneer u hiermee tijdelijk kunt stoppen.

De stoma- en coloncareverpleegkundige

Ter voorbereiding van de operatie verwijst de uroloog u door naar de stoma- en coloncareverpleegkundige. De stoma- en coloncareverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige. Zij is deskundig in het geven van de juiste begeleiding van en zorg aan mensen met een stoma, voor en tijdens uw ziekenhuisopname en na uw ontslag. Zij zal u uitleg geven over de operatie, over het verzorgen van een stoma en de gevolgen daarvan voor uw dagelijks leven. Ook zal zij uw vragen beantwoorden. Zo nodig zal zij u energierijke voeding voorschrijven.

De opname

Op de dag van de opname meldt u zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling. De verpleegkundige bespreekt tijdens het opnamegesprek nog een aantal zaken met u die van belang zijn voor het verdere verloop van de opname. Heeft u zelf nog vragen? Dan kunt u die gelijk stellen. De verpleegkundige tekent met een stift op uw buik de plaats af waar de urinestoma moet komen. Zij overlegt met u op welke plaats dit voor u het meest comfortabel is.

De verpleegkundige brengt via uw neus een voedingssonde naar de maag in om vloeibare voeding te geven na de operatie. Zo nodig scheert de verpleegkundige het operatiegebied. U krijgt steunkousen aangemeten om trombose te voorkomen. Ook krijgt u één keer per dag, in de avond een injectie in de buik met een bloedverdunnend middel om trombose te voorkomen. Deze kousen en injecties draagt en gebruikt u gedurende drie weken.

U mag de hele dag gewoon eten en drinken. U krijgt in de avond een klysma om de endeldarm schoon te spoelen. U krijgt ’s avonds vier pakjes energierijke drank met citroensmaak te drinken (PreOp). Dit heeft een positief effect op het herstel na de operatie. Bent u diabetes patiënt en spuit u insuline? Dan is PreOp niet geschikt voor u.

Voorbereiding op de dag van de operatie

’s Ochtends krijgt u nog eens twee pakjes PreOp te drinken. Vanaf twee uur voor de operatie mag u niets meer drinken. U krijgt weer een klysma om de endeldarm te reinigen.

De operatie

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Door middel van een prik in de rug brengt de anesthesioloog een slangetje in voor pijnbestrijding na de operatie. De uroloog verwijdert de blaas en zo nodig ook de omliggende klieren en organen. Voor het maken van de urinestoma verwijdert de uroloog eerst een stuk dunne darm en hecht de uiteinden van de dunne darm weer aan elkaar. Daarna hecht de uroloog de twee urineleiders in het stuk darm. Daarna  plaatst de uroloog het stuk darm als stoma in de rechter onderbuik ( zie tekening) De urinestoma steekt ongeveer twee cm uit de buikwand en is rond van vorm . Via de urinestoma voert het lichaam voortaan de urine af. Het weggenomen weefsel wordt door een patholoog-anatoom onderzocht op verdachte cellen.

Na de operatie

Van de operatieafdeling gaat u afhankelijk van uw lichamelijke toestand terug naar de verpleegafdeling of de afdeling Intensive Care. Na de operatie bent u verbonden aan diverse apparaten. Er zijn een aantal slangetjes geplaatst. Naar gelang uw herstel zal een verpleegkundige steeds een slang verwijderen. U heeft:

 • een maagsonde via de neus voor de afvoer van maagsappen;
 • een voedingssonde via de neus;
 • twee drains in de buikwand voor de afvoer van wondvocht;
 • twee drains vanuit de urinestoma voor de afvoer van urine vanuit de twee urineleiders;
  (op de stoma is een opvangzak voor urine bevestigd).
 • een infuus in de arm voor het toedienen van extra vocht;
 • een slang in de rug voor het toedienen van pijnstilling.

Voeding na de operatie

Op de dag van de operatie start u al met sondevoeding. De dag na de operatie mag u naast de sondevoeding starten met een vloeibaar dieet. Dit wordt eventueel per dag uitgebreid tot gewone voeding. Als de gewone voeding goed gaat, wordt de sondevoeding in overleg afgebouwd en gestopt. Ook krijgt u van de voedingsassistente drie maal per dag kauwgom om een half uur op te kauwen. Het kauwen bevordert de darmwerking. Hierdoor bent u minder snel misselijk, kunt u uw eten beter verdragen en komt de ontlasting sneller op gang.

Mobilisatie na de operatie

De dag van de operatie probeert u even rechtop in bed te zitten. Vanaf de dag na de operatie gaat u verder mobiliseren. Dagelijks breidt u het mobilisatieschema uit onder begeleiding van de fysiotherapeut en de verpleegkundige. Uw eigen actieve bijdrage is zeer belangrijk voor een goed herstel. Beweging is niet alleen belangrijk om trombose te voorkomen, maar ook om het verlies in spierkracht tegen te gaan. Bovendien is de ademhaling beter als u rechtop zit. Luchtweginfecties komen daardoor minder voor.

Pijnbestrijding na de operatie

Het is normaal dat u de eerste dagen tijdens het mobiliseren pijn heeft. Goede pijnstilling is daarbij zeer belangrijk. U krijgt pijnstilling via het slangetje in de rug. Deze is verbonden met een pomp waarin medicijnen zitten om de pijn te verminderen. Dit slangetje blijft enige dagen zitten, daarna krijgt u de pijnstilling in de vorm van tabletten/zetpillen of injecties. Om pijn te voorkomen als u moet hoesten, niezen of lachen, kunt u het beste de wond met beide handen ondersteunen. Dagelijks zal de verpleegkundige vragen om uw pijnscore.

Hechtingen verwijderen

Na ongeveer tien dagen verwijdert de uroloog de hechtingen uit de buikwond.

De urinestoma

Na de operatie is de urinestoma erg gezwollen en scheidt veel slijm af. De zwelling verdwijnt geleidelijk en de urinestoma heeft na ongeveer twee tot drie maanden zijn definitieve vorm. Normaal is urine helder, bij een urinestoma is de urine echter vermengd met wat slijm, afkomstig van het stuk darm. Deze slijmafscheiding is blijvend. De derde dag na de operatie vervangt een verpleegkundige het stoma opvangmateriaal. Vanaf dat moment krijgt u elke dag schoon opvangmateriaal. De stoma- en coloncareverpleegkundige komt  bij u langs om de urinestoma en huid rondom te controleren en eventuele vragen met u te bespreken. Zodra u verder bent opgeknapt en uw conditie het toelaat, mag u proberen de urinestoma zelf te verzorgen.

Herstel

Wij helpen u om zo spoedig en comfortabel mogelijk te herstellen. Uw eigen actieve bijdrage is hierbij ook belangrijk. U kunt in overleg met de verpleegkundige en fysiotherapeut voor uzelf doelen stellen wat u wilt bereiken in een bepaalde tijd. Aan het eind van elke dag bespreekt de verpleegkundige de vorderingen met u. Zo nodig kan het herstel programma worden aangepast.

Ontslag

U mag met ontslag als:

 • u volgens de fysiotherapeut voldoende mobiel bent;
 • u ontlasting heeft gehad;
 • u voldoende eet en drinkt en normale voeding kunt verdragen;
 • u geen koorts heeft;
 • de operatiewond goed geneest;
 • er nazorg is geregeld;
 • de uitslag van het weefselonderzoek bekend is.

Heeft u na uw ontslag thuishulp nodig voor de verzorging van uw urinestoma? Dan zullen wij u helpen om dit te regelen. De stoma- en coloncareverpleegkundige bestelt de benodigde opvangmaterialen voor u. Voor uw ontslag wordt een afspraak gemaakt met uw naasten met de stoma- en coloncareverpleegkundige.  Bij het ontslaggesprek krijgt u uitleg over de opvangmaterialen, de verzorging van de urinestoma en adviezen over voeding en waar u verder op moet letten. U krijgt na twee weken de eerste controleafspraak bij de stoma- en coloncareverpleegkundige. Na zes weken komt u ook voor controle bij de uroloog.

Na thuiskomst meet u elke ochtend uw temperatuur en controleert u elke week uw gewicht.

De stoma- en coloncareverpleegkundige neemt twee dagen na uw ontslag telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. U kunt dan ook aan haar vragen stellen.

Adviezen voor thuis

Voor een voorspoedig herstel adviseren wij u het volgende:

 • Neem voldoende rust. Vermoeidheid kan wel drie tot zes maanden aanhouden.
 • Drink elke dag twee tot tweeënhalf liter vocht om de urineproductie te stimuleren.
 • Tot de eerste controle afspraak bij de uroloog mag u niet autorijden, fietsen, sporten en  baden. Douchen is toegestaan.

Complicaties

Bij iedere operatie kunnen complicaties optreden zoals longontsteking, wondinfectie of trombose. Mogelijke complicaties bij de Bricker-operatie zijn:

 • huidproblemen als gevolg van contact met urine of door lekkage;
 • plaatselijk afsterven van weefsel;
 • vernauwing van de urinewegen;
 • uitstulping van de urinestoma;
 • infecties, zoals  blaasontsteking;
 • nierstenen;
 • aandoeningen aan bovenste urinewegen;
 • een verstoorde nierfunctie;
 • naadlekkage op de plaats waar de uiteinden van de dunne darm aan elkaar zijn gezet.

Neem direct contact op met het ziekenhuis als:

 • u koorts krijgt (boven de 38.5°C);
 • de wond blijft bloeden;
 • u buikpijn heeft;
 • u moet braken.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel deze dan aan de verpleegkundige, stoma- coloncareverpleegkundige of aan uw behandelend uroloog.

Route

Bij een afspraak op de polikliniek Urologie:

 • In het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal meldt u zich aan de balie op route 34 op de begane grond.
 • In het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom meldt u zich aan de balie op de gele route C0 op de begane grond.
 • In Etten-Leur of Steenbergen meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

Contact

De poliklinieken Urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088 – 70 68 557         Bravis locatie Roosendaal
 • 088 – 70 67 336         Bravis locatie Bergen op Zoom.

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de Spoedeisende hulp

 • 088 – 70 68 889         Bravis locatie Roosendaal
 • 088 – 70 67 302         Bravis locatie Bergen op Zoom.

De stoma- en coloncareverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088 – 70 68 113         Bravis locatie Roosendaal
                                       (e-mail:   stomazorg.rsd@bravis.nl)
 • 088 – 70 66 203         Bravis locatie Bergen op Zoom
                                       (e-mail:  stomazorg.boz@bravis.nl).

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000