Urologie

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar een uroloog van het Bravis ziekenhuis. De uroloog probeert tijdens uw eerste afspraak op de polikliniek een diagnose vast te stellen. Soms is verder onderzoek nodig. Dit kan een CT-scan of een blaasfunctie onderzoek zijn. In deze folder krijgt u uitleg over de werk­wijze van de urologen van het Bravis ziekenhuis.

Inleiding

De uroloog probeert tijdens uw eerste afspraak op de polikliniek een diagnose vast te stellen. Soms is verder onderzoek nodig. Dit kan een CT-scan of een blaasfunctie onderzoek zijn. U krijgt een vervolgafspraak waarbij de uroloog de uitslag van het onderzoek en de behandeling met u bespreekt. In sommige gevallen kan de uroloog op de polikliniek een kleine operatieve ingreep uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is een sterilisatie of een besnijdenis bij volwassenen. Is opname in het ziekenhuis nodig? Dan krijgt u van het Bureau Planning en Opname een week van tevoren bericht wanneer en op welke afdeling u opgenomen wordt.

Vakgroep Urologie West-Brabant

De vakgroep Urologie bestaat uit vijf urologen:

  • Dhr. dr. O. van Aubel
  • Dhr. H. Bickerstaffe
  • Dhr. R.J. Hillenius
  • Dhr. J. KleinJan
  • Dhr. S. van Leeuwen

Naast de algemene urologie heeft elke uroloog een of meer aandachtsgebieden, zoals niersteenbehandeling, incontinentiebehandeling, kinderurologie en behandeling van kwaadaardige gezwellen. De urologen zijn werkzaam op de locaties Bergen op Zoom en Roosendaal van het Bravis ziekenhuis. Zij houden ook spreekuur in de polikliniek te Etten-Leur.

Opname in het ziekenhuis

De uroloog geeft u uitleg over uw behandeling en over een eventuele ingreep. Het kan zijn dat een andere uroloog u opereert of behandelt dan de uroloog die u op uw eerste afspraak heeft gesproken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt deze wijziging vooraf met u besproken.

Afhankelijk van uw behandeling wordt u een of meerdere dagen opgenomen op een verpleegafdeling. U hoort van Bureau Planning en Opname op welke afdeling u zich moet melden. Kinderen tot en met 16 jaar worden altijd opgenomen op de afdeling Kind & Jeugd. Elke dag loopt één van de urologen visite op de afdeling. Dit is niet altijd uw behandelend uroloog. Deze uroloog bespreekt dan met u en de verpleegkundige hoe het met u gaat.

Wilt u samen met uw familie of naaste een persoonlijk gesprek met de uroloog? Dan kunt u daarvoor een afspraak maken via een verpleegkundige van de afdeling. Meer informatie over de verpleegafdeling vindt u op de website.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de uroloog.

De poliklinieken Urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:

088 - 70 68 557 Bravis locatie Roosendaal

088 - 70 67 336 Bravis locatie Bergen op Zoom

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000