Verwijderen van een nier d.m.v. een kijkoperatie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog omdat bij u een afwijking aan één of beide nieren is geconstateerd. Die afwijking kan een ziekte zijn maar bijvoorbeeld ook een tumor of verwonding. In overleg met u heeft de uroloog daarom besloten om de nier te verwijderen door middel van een kijkoperatie. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de kijkoperatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.

Inleiding

Het verwijderen van een of beide nieren kan nodig zijn omdat de uroloog een afwijking aan één of beide nieren heeft geconstateerd. Die afwijking kan een ziekte zijn maar bijvoorbeeld ook een tumor of verwonding.

Functie van de nieren

De nieren filteren het bloed in de bloedsomloop. De afvalstoffen uit het bloed worden via de urine afgevoerd.

Voorbereiding

 • De uroloog neemt de behandeling met u door.
 • De anesthesioloog bespreekt de narcose met u. Hoe u zich voor moet bereiden op de narcose leest u in de folder “Anesthesie”.
 • U wordt op de dag van de behandeling of een dag eerder opgenomen op een verpleegafdeling.
 • Om trombose te voorkomen krijgt u op de dag van de opname een injectie met een bloedverdunnend middel (Fragmin). U blijft thuis zelf de Fragmin spuiten tot drie weken na de operatie. U krijgt hierover uitleg van de verpleegkundige.
 • U krijgt elastische kousen aan. Zolang u opgenomen bent draagt u deze kousen dag en nacht. Voor het douchen mogen de kousen uit. Na de operatie draagt u nog drie weken de kousen alleen overdag.
 • Indien nodig scheert een verpleegkundige de huid in de buurt van de operatie.

De operatie

De uroloog verwijdert de nier door middel van een kijkoperatie (laparoscopie) onder algehele narcose. De operatie duurt één tot drie uur. Bij een kijkoperatie wordt eerst de buik opgeblazen met koolzuurgas. Hierdoor komt er ruimte tussen de organen zodat alles goed te zien en te bereiken is. De uroloog brengt via kleine sneetjes in de buikwand drie tot vijf buisjes in de buikholte. Door deze buisjes voert hij instrumenten en een camera naar binnen. Hiermee kan de uroloog op een scherm zien wat hij in de buikholte doet. De uroloog zoekt de nier op, maakt deze los en haalt de nier via een van de sneetjes uit de buikholte. Als het nodig is om ook de bijnier te verwijderen, dan wordt dat tegelijk gedaan. Na de operatie verwijdert hij het koolzuurgas uit de buikholte, hecht de wonden en plaatst links en rechts slangetjes (drains) om het wondvocht af te laten lopen.

Voordelen kijkoperatie

 • Organen zijn beter te zien door het inzoomen met de camera.
 • Minder bloedverlies.
 • Minder narcosemiddelen nodig.
 • Minder kans op infectie.
 • Sneller herstel, kortere opname.
 • Kleinere littekens.
 • Minder pijn.

Soms lukt een kijkoperatie niet en is er alsnog een open buikoperatie nodig.

Na de operatie

Na het uitslapen van de narcose gaat u meestal terug naar de verpleegafdeling. Eventueel gaat u de eerste vierentwintig uur naar de Medium Care voor extra controle. U krijgt vocht toegediend via een infuus totdat u zelf weer kunt drinken en eten. Indien nodig krijgt u een slangetje in uw blaas om de urine af te voeren. De verpleegkundige verwijdert het slangetje zodra u kunt lopen. Het slangetje in de wond blijft zitten tot er bijna geen wondvocht meer naar buiten komt. Na de operatie krijgt u pijnbestrijding met behulp van een pijnpomp of injecties. Uw opname in het ziekenhuis duurt ongeveer drie tot vijf dagen. De verpleegkundige stimuleert u dagelijks om uit bed te komen. De fysiotherapeut begeleidt u  tijdens uw opname met ademhalingsoefeningen. Ongeveer tien dagen na de operatie komt u op controle op de polikliniek Urologie. De polikliniek assistente verwijdert dan de hechtingen. U krijgt eventueel de uitslag van het weefsel onderzoek van de nier.

Complicaties

Complicaties van het verwijderen van een nier kunnen zijn:

 • Urineweginfectie.
 • Nabloeding.
 • Wondinfectie.
 • Bloeduitstorting ter hoogte van de wondjes.
 • Schouder- en nekpijn door de ingeblazen lucht in de buikholte.
 • Schade aan omliggende organen.

Krijgt u de eerste veertien dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie?
Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Advies voor thuis

 • Spant u zich lichamelijk niet zwaar in (de eerste zes weken na de operatie).
 • Zorg voor voldoende rust.
 • Drink goed (twee liter per 24 uur).
 • U mag onder de douche.
 • Rijd pas auto als uw toestand dat toelaat.
 • Neem op tijd voldoende pijnstillers in.

Route

Bij een afspraak op de polikliniek Urologie:

 • in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
  meldt u zich aan de balie op route 34 op de begane grond.
 • In het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
  meldt u zich aan de balie op de gele route C0 op de begane grond.
 • in Etten-Leur of Steenbergen
  meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

U vindt op uw afsprakenbrief de locatie en adresgegevens waar uw afspraak plaatsvindt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, doktersassistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken Urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088 - 70 68 557          Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088 - 70 67 336          Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de Spoedeisende hulp

 • 088 - 70 68 889          Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088 - 70 67 302          Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088 - 70 68 862          Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.rsd@bravis.nl)
 • 088 - 70 67 336          Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.boz@bravis.nl).

Relevante adressen

KWF kankerbestrijding
Delflandlaan 17
1062 EA Amsterdam

Gratis KWF Kanker infolijn: (0800) – 022 66 22
www.kankerbestrijding.nl

Vereniging Waterloop
(patiënten vereniging voor mensen met blaas - of nierkanker)
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

tel.: 06-50 82 46 93 of 06-21 89 31 90

www.verenigingwaterloop.nl

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000