Zaadbal, niet ingedaalde

Uw zoon is bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog vanwege een niet ingedaalde zaadbal. In overleg met u heeft de uroloog besloten een operatie bij uw zoon te verrichten. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u en uw zoon zich kunnen voorbereiden op de operatie.

Inleiding

In overleg met u heeft de uroloog besloten een operatie bij uw zoon te verrichten. Bij de inschrijving van uw zoon bij Bureau Planning en Opname krijgt u meer informatie over de dagopname.

De zaadballen

De zaadballen ontwikkelen zich tijdens de zwangerschap in de buik. Ongeveer een maand voor de geboorte zijn de zaadballen via de lies in de balzak ingedaald. Normaal zitten bij de geboorte beide zaadballen in de balzak. Soms dalen de zaadballen niet in. Eén of beide zaadballen blijven dan in de buik of lies zitten. De bal moet voor de tweede verjaardag op zijn plaats zitten. Op latere leeftijd kunnen er problemen met de vruchtbaarheid ontstaan. Een niet ingedaalde zaadbal beïnvloedt de seksuele functies niet. Soms probeert de uroloog met een strijkende handbeweging de bal naar beneden, in de balzak te brengen. Zijn de zaadballen rond het eerste levensjaar nog niet ingedaald? Dan is een operatie wenselijk.

Pendelbal

Soms lijkt het of een zaadbal niet is ingedaald. Hij kan gemakkelijk in de balzak worden geduwd. Dit heet een pendelbal. Dat wil zeggen dat hij gemak­kelijk heen en weer bewogen kan worden. Zo'n pendelbal komt in de pu­ber­teit door groei van de bal meestal vanzelf op zijn plaats.

Voorbereiding

Hoe u uw zoon moet voorbereiden op de operatie leest u in de folders:

Operatie

De uroloog maakt een snee in de lies en een snee in de balzak. Via de snee in de lies zoekt hij de zaadbal op, brengt die naar de balzak en zet hem daar vast. Stelt de uroloog tijdens de operatie een liesbreuk vast? Dan verhelpt hij die meteen. De uroloog sluit de wonden meestal met oplosbare hechtingen. Die hoeven dus niet te worden verwijderd. De operatie duurt ongeveer een uur.

Nazorg thuis

Ongeveer vier uur nadat uw zoon terug is op de afdeling mag hij mee naar huis. Thuis mag uw zoon wat water en thee drinken. Is uw zoon niet misselijk? Dan mag hij 's avonds wat licht voedsel zoals pap, bouillon, appelmoes of puree gebruiken. Geef hem geen kool­zuurhoudende dran­ken. Zeker de eerste dag moet uw zoon rustig aandoen, dus in bed blijven of op de bank gaan liggen.

De dag na de operatie kunt u uw zoon weer ge­woon zijn gang laten gaan. Waar­schijn­lijk is hij de eerste dagen minder actief. De pleister kunt u het best de eerste twee dagen laten zit­ten. Daarna mag u deze verwijderen. Uw zoon mag dan weer onder de douche of even in bad. Houd de wondjes schoon en droog. Dep de wondjes na het douchen of wassen droog.

Eventuele luiers kunt u het beste wat va­ker ver­wisselen. Heeft uw zoon pijn? Dan mag u hem een paracetamol zetpil of tablet geven.

Complicaties

 • Complicaties beperken zich bijna altijd tot de wondjes.
 • Er kan een nabloeding op­treden, die zich meestal uit in een bloeduitstorting onder de hechting.
  Deze ver­dwijnt vanzelf. Behandeling is niet nodig.
 • Een infectie of een abces komen zelden voor.
 • Het is normaal dat de balzak na de operatie een beetje gezwollen is en er blauw-rood-achtig uitziet.

Wat te doen bij complicaties?

Krijgt uw zoon de eerste veertien dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Controle

U krijgt een afspraak op de polikliniek Urologie om met uw zoon voor controle bij de uroloog te komen.

Route

Bij een afspraak op de polikliniek Urologie:

 • in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
  meldt u zich aan de balie op route 34 op de begane grond.
 • in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
  meldt u zich aan de balie op de gele route C0 op de begane grond.
 • in Etten-Leur of Steenbergen
  meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

U vindt op uw afsprakenbrief de locatie en adresgegevens waar uw afspraak plaatsvindt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, doktersassistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken Urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088  70 68 557           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088  70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de Spoedeisende hulp

 • 088  70 68 889           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
 • 088  70 67 302           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer

 • 088  70 68 862           Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.rsd@bravis.nl)
 • 088  70 67 336           Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
                                     (e-mail:   urologie.verpleegkundigen.boz@bravis.nl)

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 68 000

Roosendaal
Telefoon: 088 - 70 68 000