Bloedonderzoek

Bloedonderzoek

Een belangrijk bloedonderzoek is de bepaling van het PSA; dit is de afkorting van "Prostaat Specifiek Antigeen", een eiwit dat door de prostaat wordt afgescheiden. De normaalwaarde van deze bepaling ligt tussen 0 en 4 ng/ml. Bij waarden tussen 4 en 10 ng/ml spreekt men van een “grijs gebied” waarbij er een kans is op het hebben van prostaatkanker. Echter, bij een ontsteking van de prostaat, zonder dat dit tot klachten aanleiding geeft, kan de PSA ook in dit gebied liggen. Hetzelfde geldt voor fors vergrote prostaten. Getallen boven de 10 zijn verdacht voor het hebben van een prostaatkanker, of passen bij een “merkbare” ontsteking van de prostaat.

In situaties waarbij de prostaatvergroting leidt tot het onvolledig uitplassen van urine (leidend tot urineresidu) zal uw uroloog ook het creatinine gehalte van het bloed laten bepalen. Het creatinine is een maat voor de functie van de nieren om het bloed van afvalstoffen te zuiveren. Bij onvoldoende urinelozing kunnen de nieren namelijk gestuwd raken en zal het creatinine gehalte in het bloed stijgen.