Incontinentie bij vrouwen

Bij vrouwen kan er sprake zijn van urineverlies bij bv hoesten, niezen, bukken of persen. Dit noemen we stress-incontinentie. Dit wordt meestal veroorzaakt door te weinig afsluiting van de blaas door de bekkenbodem/sluitsspieren.

De behandeling van stress incontinentie bestaat meestal eerst uit gespecialiseerde bekkenbodem fysiotherapie. Bij onvoldoende effect kan een kleine operatie uitkomt bieden. Hierbij wordt er een speciaal incontinentie bandje TVT/TOT onder de plasbuis geplaatst zodat er geen urineverlies meer optreedt bij drukverhogende momenten.

Ook kan er sprake zijn van hevige plasdrang waardoor het niet altijd lukt om op tijd de wc te bereiken. Dit noemen we aandrang urineverlies oftewel urge incontinentie. Dit komt meestal door een overactieve blaas. Een overactieve blaas is vaak goed te behandelen met gespecialiseerde bekkenbodem fysiotherapie, leefregels of eventueel met medicijnen. Bij onvoldoende effect hiervan kunnen botox injecties in de blaas of het plaatsen van een neuromodulator worden overwogen.

Op de locatie Bergen op Zoom én Roosendaal is tevens een speciale continentiepoli waar u huisarts u naar kan verwijzen, op de continentiepoli komt u bij de uroloog en/of gynaecoloog. Tijdens dit bezoek krijgt u een gesprek met de arts(en), de nodige onderzoeken en meteen een behandelplan. Tevens kan een gesprek met de urologieverpleegkundige plaats vinden als u graag extra begeleiding of advies nodig heeft.