Niersteenbehandeling poliklinisch

Bravis is gespecialiseerd in de poliklinische niersteenbehandeling, de ESWL

De ESWL-behandeling betreft een behandeling op de polikliniek urologie met de niersteenvergruizer. De behandeling duurt ongeveer een uur. Er wordt een hoge concentratie schokgolven op de steen gericht waarbij de intensiteit steeds verder wordt opgevoerd.
Het is de bedoeling dat de nier- of uretersteen hierdoor uiteen valt in kleinere fragmenten of gruis, zodat dit uitgeplast kan worden. Dit betekent dus dat u na de vergruizing kolieken kan krijgen.

 

Gebruikt u bloedverdunners?

Gebruikt u bloedverdunners dan moet u dit melden aan uw behandelend arts, zij kunnen namelijk de kans op een nabloeding vergroten. Samen met uw behandelend arts zal besloten worden of de vergruizing door kan gaan.

 

Behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op een behandeltafel met ontkleed bovenlijf. Er wordt door de verpleegkundige gel op uw rug aangebracht. Deze gel zorgt voor een goede geleiding van de schokgolven naar de steen. Tijdens de behandeling kunt u de tikken van de geluidsgolven ook zelf horen, de verpleegkundige zal de intensiteit van de geluidsgolven opvoeren en zal rekening houden met de klachten die u daarbij ervaart.
Na de behandeling mag u naar huis. Zelf autorijden of fietsen mag niet, u moet dus iemand meenemen die u naar huis kan begeleiden.

                                     

Na de behandeling

Het kleine gruis van de steen wat is overgebleven zal u gaan uitplassen. Meestal gaat dit gepaard met wat bloedverlies en soms ook met koliekpijn. 
Zijn pijnstillers niet effectief genoeg of u krijgt koorts dan dient u direct contact op te nemen met de polikliniek Urologie, 088-706 8557, en buiten werktijden met de Spoedeisende Hulp, 088-706 8889
Als u voor behandeling doorgestuurd bent door een ander ziekenhuis, dient u contact op te nemen met de polikliniek of Spoedeisende Hulp van uw eigen ziekenhuis.

Als u pijn heeft adviseren we u om wat minder te drinken. Ervaart u geen pijn, dan is het juist goed om veel te drinken. De kans dat het gruis probleemloos uitplast neemt zo toe.
Wij verzoeken u de urine op te vangen zodat u de steentjes kunt u inleveren bij uw controleafspraak. In het laboratorium onderzoeken we de samenstelling van de steen. Zo kunnen we de oorzaak van het ontstaan ervan achterhalen. 

 

Lees meer informatie in de volgende folder: ESWL